Privatlivs- og cookiepolitik

 


1. Generelle oplysninger


1.1 Når du anvender vores websteder, tilmelder dig vores nyhedsbreve, tilmelder dig vores kundeklubber eller foretager køb på en af vores online brand-shops, indsamler Sports Group Denmark A/S (herefter ”SGD” eller ”vi”, ”os” og ”vores”) en række oplysninger om dig som person. Du kan i denne privatlivspolitik (herefter ”Privatlivspolitikken”) bl.a. læse om de oplysninger, Sports Group Denmark indsamler, hvilke rettigheder du har, hvordan Sports Group Denmark behandler oplysningerne, og hvordan du kan kontakte Sports Group Denmark, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

1.2 Vi bruger cookies på vores websted til at indsamle personoplysninger om dig. Hvis du ønsker at læse mere om brug af cookies på vores websteder eller administrere dit samtykke til vores brug af dine cookies, kan du klikket på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne på vores websteder.

1.3 Det er en betingelse for brug af vores websteder, online brand-shops, tilmelding til nyhedsbreve, kundeklub eller brug af andre services, at du accepterer Privatlivspolitikken, idet vi ellers ikke kan håndtere din relation til os og dine personoplysninger.

 

2. Dataansvarlig


2.1 Sports Group Denmark A/S behandler personoplysninger i forskellige situationer og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen ("GDPR") og national databeskyttelseslovgivning, herunder databeskyttelsesloven.

2.2 Personoplysninger forstås og fortolkes i overensstemmelse med GDPR, og betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.

2.3 Sports Group Denmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger som beskrevet i Privatlivspolitikken.

2.4 Kontaktoplysninger

Sports Group Danmark A/S

CVR nr. 34704074 

Skærskovgårdsvej 5

DK-8600 Silkeborg

Kundeservice tlf.: +45 35 11 45 55

E-mail: web@sportsgroup.dk

 

3. Vores behandling af personoplysninger


3.1 For at kunne tilbyde dig den bedst mulige service indsamler vi oplysninger om dig, når du bruger vores websteder. Disse oplysninger vil blandt andet blive anvendt til at tilbyde dig relevante funktioner og muligheder, til at personalisere vores webstedindhold og af sikkerhedsmæssige årsager.

3.2 Vi indsamler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er beskrevet nedenfor.

3.3 Kontakt via e-mail 

3.3.1 Når du kontakter os via e-mail, bruger vi de personoplysninger, som du måtte have angivet i e-mailen, til at svare dig.

3.3.2 Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne give dig svar på din forespørgsel.

3.3.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på at forfølge legitime interesser. Vi har en legitim interesse i at yde dig support i forbindelse med vores tjenester og websted.

3.4 Tilmelding til nyhedsbrev 

3.4.1 Sports Group Denmark A/S giver dig mulighed for at tilmelde dig til at modtage vores nyhedsbreve. I den forbindelse indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse, dit navn og de emner, som du interesserer dig for.

3.4.2 Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne fremsende vores nyhedsbreve til dig.

3.4.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra a) og litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles efter samtykke og for at forfølge legitime interesser.

3.5 IP-adresse

3.5.1 Når du tilmelder dig at modtage vores nyhedsbrev, gemmes den IP-adresse, som du tilmelder dig nyhedsbrevet med samt dato og klokkeslæt for, hvornår du bestiller nyhedsbrevet.

3.5.2 Vi har brug for disse oplysninger som bevis i tilfælde af misbrug.

3.5.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på at forfølge legitime interesser. Sports Group Denmark Online har en legitim interesse i at fremlægge beviser i tilfælde af misbrug.

3.6 Brugervaner ved udsendelse af nyhedsbreve

3.6.1 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi evaluere dine brugervaner ved udsendelse af nyhedsbreve. De afsendte e-mails indeholder såkaldte web beacons eller tracking pixels. Til disse evalueringer kombinerer vi de indsamlede oplysninger og web-beacons med din e-mailadresse og et individuelt ID. I processen registrerer vi, når du læser vores nyhedsbrev, hvilke links du klikker på, og ud fra dette udleder vi dine personlige interesser.

3.6.2 Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at bruge oplysningerne til at tilpasse nyhedsbrevet til dine specifikke interesser.

3.6.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på at forfølge legitime interesser. Sports Group Denmark A/S har en legitim interesse i at tilpasse nyhedsbrevet til dine specifikke interesser.

3.7 Adfærdsmålretning

3.7.1 Hvis du ikke har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, vil vi indsamle oplysninger om din adfærd og handlinger på vores websteder, for eksempel hvor du kommer fra, og hvad du klikker på.

3.7.2 I dette tilfælde bruger vi kun sporingsmekanismer til at måle, analysere og personliggøre vores webstedsindhold og ikke til profileringsformål.

3.7.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på de legitime interesser. Vi har en legitim interesse i at tilpasse vores webstedsindhold.

3.8 Køb på brand-shops og returnering

3.8.1 Hvis du foretager et køb online via en af vores brand-shops eller returnerer varer, indsamler Sports Group Denmark A/S personoplysninger om dig, der er relevante for at kunne effektuere dit køb, herunder kontakt- og faktureringsoplysninger, ordrenr., dato for køb og beløb.

3.8.2 Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne opfylde den mellem dig og Sports Group Denmark indgåede aftale om køb af varer og håndtering af returvarer. Dette sker med grundlag i artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR samt artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR, hvorefter vi er forpligtede til at yde dig en lovpligtig returret og i den forbindelse håndtere din returnering.

3.9 Konkurrencer

3.9.1 Hvis du deltager i en konkurrence via en af vores brand-shops, indsamler Sports Group Denmark A/S personoplysninger om dig, der er relevante for at kunne håndtere din deltagelse i konkurrencen. I den forbindelse indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse og dit navn.

3.9.2 Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne kontakte dig, såfremt du måtte vinde en konkurrence.

3.9.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles efter samtykke.

 

4. Modtagere af personoplysninger


4.1 Personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. De oplysninger, vi har indsamlet om dig, deles kun i det omfang, det er nødvendigt for at udmønte aftalen med den enkelte samarbejdsrelation:

- Udbydere, der bistår med teknisk drift af vores websteder, herunder udbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionalitet.

- Udbydere, der bistår med markedsføringsaktiviteter og kommunikation med kunder.

- Udbydere af analyseværktøjer, der hjælper os med at optimere vores forretning og din oplevelse som kunde.

- Samarbejdspartnere, der bistår med driften af kundeserviceydelser, herunder vedrørende levering af varer fra vores webshops.

4.2 Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler i henhold til vores instruks personoplysninger, som vi er dataansvarlige for.

4.3 Databehandlerne må ikke anvende personoplysningerne til andet formål end opfyldelse af deres aftale med os, og skal behandle personoplysningerne fortroligt. Sports Group Denmark A/S har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

4.4 Vi kan også dele personoplysninger med vores eksterne rådgivere, f.eks. revisorer og advokater, samt offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

 

5. Overførsel eller videregivelse til tredjelande


5.1 For at kunne stille vores brand-shops og andre relaterede tjenester og services til rådighed for dig anvender vi databehandlere, der kan være placeret uden for EU/EØS. Du kan til enhver tid anmode om en aktuel opdateret liste over databehandlere og retsgrundlaget for overførslen ved at kontakte web@sportsgroup.dk

 

6. Sikkerhed


6.1 Vi har implementeret passende tekniske, organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at sikre et niveau af beskyttelse af dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen i Danmark og EU.

 

7. Opbevaringens varighed


7.1 Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt for os at behandle oplysningerne. I visse situationer kan det være vanskeligt at fastlægge varigheden af denne periode. Følgende opbevaringsperioder anvendes i forhold til dine personoplysninger:

Oplysninger relateret til kontakt via e-mail:

· Opbevares op til seks måneder efter afslutningen af behandlingen af din henvendelse.

Oplysninger relateret til nyhedsbrevsudsendelse:

· Opbevares så længe, du ønsker at modtage vores nyhedsbrev og ikke framelder dig dette.

Oplysninger vedrørende IP-adresse:

·         Opbevares så længe det er nødvendigt at behandle oplysningerne for at opfylde formålene med behandlingen. Opbevares i indeværende regnskabsår og op til 5 år.

Oplysninger vedrørende brugsvaner og adfærdsmålretning:

·         Det er varierende hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Tiden regnes fra den seneste gang du var inde på hjemmesiden. Efter udløb, efter 5 år, vil cookies automatisk blive slettet. Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre indstillingerne i din browser.

Oplysninger vedrørende køb og returnering

·         Opbevares så længe det er nødvendigt at behandle oplysningerne for at opfylde formålene med behandlingen. Opbevares i indeværende regnskabsår og op til 5 år.

Oplysninger vedrørende deltagelse i konkurrencer:

· Opbevares så længe, konkurrencen løber. Såfremt du ikke udtrækkes som vinder, slettes dine oplysninger. Udtrækkes du som vinder, opbevares dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne effektuere uddelingen af præmier og af bogføringsmæssige hensyn indtil 5 år efter uddelingen.  

7.2 Hvis vi har brug for at opbevare dine personoplysninger for at beskytte vores legitime interesser, herunder for eksempel i forbindelse med juridiske tvister, forbeholder vi os ret til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode og som minimum, indtil retstvisten er afgjort.

 

8. Dine rettigheder


8.1 Som registreret har du visse rettigheder i henhold til GDPR, når dine personoplysninger behandles. Nedenfor gennemgås dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

8.2 Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder som registreret, skal du kontakte os skriftligt via den e-mailadresse, der er angivet ovenfor. Oplys dit fulde navn og din e-mailadresse. Du kan blive bedt om at fremsende yderligere dokumentation for din identitet.

8.3 Generelt kan du til enhver tid udøve dine rettigheder. Udøvelsen af dine rettigheder må dog ikke påvirke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og i så fald kan Sports Group Denmark A/S helt eller delvist nægte at overholde dine rettigheder.

8.4 Ret til adgang

8.4.1 Som registreret har du ret til at få adgang til dine personoplysninger, der behandles af os. Ved at kontakte os kan du få oplysninger om de kategorier af personoplysninger, som vi som dataansvarlig behandler om dig, formålet med behandlingen, de modtagere, som personoplysningerne er blevet videregivet til osv.

8.4.2 Hvis du anmoder om yderligere kopier af de personoplysninger, der behandles, kan vi opkræve et gebyr. Hvis din forespørgsel er åbenbart grundløs eller overdreven, kan vi enten opkræve et gebyr for at udlevere oplysningerne eller afvise din anmodning.

8.5 Ret til berigtigelse

8.5.1 Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, hvis disse er urigtige eller vildledende. Hvis vi ikke er enige i, at oplysningerne er urigtige, er vi imidlertid ikke forpligtet til at rette dem, men vi skal notere, at du som registreret ikke mener, at oplysningerne er korrekte.

8.6 Ret til sletning

8.6.1 I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle dine personoplysninger, eller hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring eller i henhold til artikel 6, stk. 1 i GDPR. Hvis vi kan påvise legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et juridisk krav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, er vi dog ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

8.7 Ret til begrænsning af behandling

8.7.1 I visse tilfælde har du ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, fx hvis du bestrider rigtigheden af de personoplysninger, der er indsamlet om dig, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1 i GDPR. I så fald tilfælde gemmer vi kun dine personoplysninger, indtil din indsigelse er blevet vurderet. Hvis vi ophæver begrænsningen af vores behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet på forhånd.

8.8 Ret til indsigelse

8.8.1 Af grunde, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise altoverskyggende legitime grunde til den fortsatte behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder eller friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et juridisk krav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

8.8.2 Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis behandlingen finder sted med henblik på direkte markedsføring.

8.9 Ret til dataportabilitet

8.9.1 I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse oplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig. Denne ret gælder kun, når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på en kontrakt i henhold til artikel. 6, stk. 1, litra b) i GDPR eller dit samtykke, jf. artikel. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

8.10 Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering

8.10.1 Dine personoplysninger er ikke underlagt afgørelser, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering.

8.11 Ret til at trække dit samtykke tilbage

8.11.1 I det omfang vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke til enhver fremtidig behandling tilbage ved at kontakte os.

 

9. Indgive en klage til en tilsynsmyndighed


9.1 Som registreret kan du indgive en klage Sports Group Denmark A/S som dataansvarlig, hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde vores kontaktoplysninger ovenfor.

9.2 Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet på deres websted: http://www.datatilsynet.dk/, per telefon: +45 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

10. Ændringer


10.1 Sports Group Denmark A/S kan til enhver tid og uden varsel ændre Privatlivspolitikken. Den seneste version er altid tilgængelig på vores websteder.

11. Version

Denne Privatlivspolitik er senest opdateret i maj 2023 og erstatter alle tidligere gældende privatlivspolitikker.